Drewnianą architekturę śmiało można nazwać największym atutem Północno-Wschodniej Polski. Na jej piękno składają się nie tylko kościoły, ale także różne świątynie wielu innych wyznań. Drewniane budowle to również dawne lub nadal zamieszkane nie tylko pojedyncze domy, wille  i dwory, ale nawet całe wioski. To także szkoły, młyny, wiatraki, a nawet dworce kolejowe. Szlak architektury drewnianej jest najlepszym świadectwem wielokulturowości tego regionu.

DREWNIANE CERKWIE

Stanowią symbol architektury Kresów. Ich kopuły wyłaniają się niemal za każdym zakrętem większych miast i malutkich wiosek. Są dziedzictwem prawosławnych odłamów chrześcijaństwa (także Staroobrzędowców), ale także miejscem modlitw dzisiejszych wyznawców tej wiary. Nie sposób opisać ich wszystkich, dlatego podczas naszych wycieczek będziemy się starać pokazać najpiękniejsze perełki.

   

KRAINA OTWARTYCH OKIENNIC

Jest niezwykłym szlakiem wiodącym przez kilka czarujących wiosek. Jego zabudowa stanowi pamiątkę po dawnym rosyjskim osadnictwie. Na jego piękno składają się niebywale urokliwe i oryginalne domy, świątynie oraz budynki gospodarcze. Charakterystyczne dla tego miejsca są bogate i oryginalne zdobienia zewnętrznych dekoracji. Ornamentyka w postaci nad- i podokienników, okiennic, wiatrownic, narożników oraz dekoracyjnych elewacji i szczytów stanowi tzw. zdobienia snycerskie, jedyne takie w całym kraju.

DWORY I WILLE

Część z nich stanowi relikty po dawnych miejscowościach uzdrowiskowych z czasów rosyjskiego zaboru. Inne to posiadłości szlacheckie datowane nawet na 300 lat. Niektóre zostały przekształcone w obiekty o innym charakterze, np. muzea. Czasami zamieszkiwane były przez wiele następujących po sobie pokoleń i rodów. Należące niegdyś do słynnych szlachciców, majorów i generałów, do dziś nie przestają budzić zachwytu.

  

POMIESZCZENIA GOSPODARCZE I MŁYNY

Czasem nie tylko prezencja, ale także ich historia potrafią naprawdę zrobić wrażenie. Przebudowy, pożary, przekształcenia, a nawet przestawianie całych budynków to tylko fragment burzliwych dziejów. Umiejscowione zawsze w malowniczym otoczeniu tworzą wspólnie niezwykłą scenerię.