Podlasie to raj dla miłośników przyrody. Region ten dysponuje zachowanymi elementami środowiska, które w innych częściach Europy zostały już dawno przekształcone przez człowieka. Dlatego występuje tu wiele gatunków zwierząt i roślin, których na innych obszarach już nie znajdziemy. Województwo Podlaskie to nie tylko cztery parki narodowe, ale również parki krajobrazowe, puszcze, niezliczone polodowcowe jeziora oraz góry. Z przedstawicieli fauny nie tylko symboliczny żubr jest tu obecny. Podlasie to przede wszystkim kraina ptaków, o czym doskonale wiedzą miłośnicy uprawiania Birdwatching.

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Obejmuje kompleks 42 jezior, 180 gatunków ptaków, 32 gatunków ryb i 46 gatunków ssaków, które tam żyją. Jego najbardziej drogocenne składniki to ekosystemy wodne, w tym największe z jezior – Wigry oraz najdłuższa rzeka w Parku - Czarna Hańcza (najpopularniejsza trasa spływów kajakowych). Zasoby leśne reprezentują wszystkie typy lasów charakterystycznych dla Polski północno-wschodniej.

Na terenie parku, poza dziedzictwem przyrodniczym, znajduje się także zespół poklasztorny w Wigrach.

 

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Ochrania obszar największych w Środkowej Europie torfowisk, rozległych wzdłuż rzeki Biebrzy. Z uwagi na swój zasięg terytorialny, jest on największym parkiem narodowym w Polsce. Schronienie w nim znalazło najwięcej gatunków ptaków wodno-błotnych. Ponadto Dolina Biebrzy jest domem dla 48 gatunków ssaków oraz 45 gatunków roślin zagrożonych wyginięciem.

Dla zwiedzających park oferuje ponad 600 km. Szlaków turystycznych, zarówno pieszych i rowerowych, jak i kajakowych. Jedną z głównych atrakcji poza przyrodniczych jest godna uwagi XIX-wieczna Twierdza Osowiec. 

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Obejmuje swym zasięgiem obszar zwany „Polską Amazonią”. Jego najważniejszym walorem jest niepowtarzalny system wielokorytowej rzeki. Najbardziej oryginalnymi mieszkańcami parku są 23 gatunki ptaków zagrożonych wyginięciem w skali światowej. Charakterystyczne dla Doliny Narwii są również wilgotne łąki, które w okresie kwitnięcia mienią się wszystkimi barwami. Poza szeroką ofertą szlaków wodnych przeznaczonych dla kajakarzy, oryginalna atrakcją parku jest spływ tratwą, którego nie zabraknie w naszych programach. Dla zwolenników innych form aktywności nie zabraknie także szlaków pieszych i rowerowych. 

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

To najstarszy z polskich parków. 5 726 ha jego obszaru objęte jest ścisłą ochroną. Symbolem parku  całej puszczy jest żubry. Ze względu na swoją wyjątkowość przyrodniczą park został wyróżniony przez wpisanie go w 1977 r. na listę rezerwatów biosfery M&B, a od 1979 r. znajduje się na liście światowego Dziedzictwa Ludzkości (UNESCO). W 1997 r. otrzymał również, jako pierwszy w Polsce Dyplom Europy.

Obszar Ochrony Ścisłej obejmuje lasy o cechach lasu pierwotnego. Na terenie parku powstało ponad 20 km szlaków pieszych i 14 km szlaków rowerowych, a jego zwiedzanie będzie nieodłącznym elementów naszych wyjazdów.

 

SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Został utworzony jako pierwszy w Polsce park krajobrazowy. Jego obszar obejmuje tereny z ogromną ilością jezior, lasów, rzek, łąk, pół i bagien, stanowiących unikatowy polodowcowy krajobraz.  Górzysty teren sprzyjał utworzeniu zapierających dech punktów widokowych. W obrębie parku roztacza się najgłębsze w Polsce jezioro – Hańcza, a łącznie na jego obszarze znajduje się ich 22. Różnorodność flory to 700 gatunków roślin, z czego ponad 40 podlega całkowitej ochronie. Są także i takie, które potwierdzają nieskazitelną czystość tutejszego powietrza. Poza szeroką ofertą szlaków głównymi atrakcjami dla turystów są m,in. Grodzisko Jaćwingów, wieś Staroobrzędowców ze świątynią, ruiny dworu, cmentarze różnych religii, a także drewniane kościoły, chałupy i młyny. Ze względu na wyjątkowość tego obszaru, nocleg w samym środku Suwalskiego Parku Krajobrazowego będzie wpisany w każdy z programów. 

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

To przede wszystkim nieskazitelnie czyste powietrze, piękne tereny leśne oraz malownicze doliny rzeczne. Jest największym obszarem chronionym województwa podlaskiego. Ochrona objęte są tutaj nie tylko lasy, ale także doliny rzeczne.  Obszar zamieszkują m.in. żubry, jelenie, wilki, lisy i rysie. Oprócz szlaków pieszych, rowerowych, wodnych i konnych na odwiedzających czekają także Arboretum, Silvarium, uroczysko i kopalnia krzemienia.

ŁOMŻYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

W jego skład wchodzi zachowana w pierwotnym stanie Dolina Narwi oraz roztaczające się wokół niej wzniesienia. Na jego obszarze utworzone zostały dwa rezerwaty. Poza walorami przyrodniczymi obszar oferuje wiele atrakcji dodatkowych, w tym muzeum, forty, zespół klasztorny, czy zabytkowe młyny.

PUSZCZA AUGUSTOWSKA

Obszar położony na trenie nie tylko Polski, ale także Litwy i Białorusi. W obrębie puszczy znajdują się liczne obszary chronione, w tym Wigierski Park Narodowy. Nie brakuje także jezior i rzek. W ramach flory znajdują się tutaj pozostałości po epoce lodowcowej, fauna zaś liczy ponad  2000 gatunków zwierząt. 

GÓRY SUDAWSKIE

Jedyne, jakie można zdobywać poza obszarem Południowej Polski. Ich nazwa wywodzi się od zamieszkiwanego niegdyś na tych terenach plemienia Jaćwingów, a cały krajobraz urozmaicają polodowcowe formy terenu. Widoki o każdej porze roku są naprawdę niewiarygodne !